วิธีแก้ PES2013 BaL ค้าง และเด้งออก

Download วิธีแก้ไข PES 2013 BaL ได้ที่นี่เลยครับ ผมทำเป็น file PDF ไว้ให้แล้ว


ผมมาแนะนำวิธีแก้ PES 2013 BaL ค้างแล้วเด้งออกเวลามันโหลดหน้าอัพเดทข่าวPES 2013 BaL crash fixed
PES 2013 BaL crash fixed.
เป็นวิธีง่ายๆ ผมลองแล้วใช้ได้ และทำให้เล่นเกมต่อไปได้ ไม่ต้องเริ่มเล่นใหม่ ไม่ต้องลง patch อะไรเพิ่มเติมเลยแม้แต่ตัวเดียว สามารถใช้ได้กับ PES 2013 1.00, PES 2013 2.0 patch, PES 2013 2.2 patch. All patches

เวลาเล่น BaL ใน PES2013 ไปสักพัก หลายๆท่านจะพบกับปัญหาที่ว่ามันจะเด้งออก แล้วบอกว่า program crash ถ้าเป็นแบบนั้นเชิญอ่านต่อได้เลยครับ วิธีง่ายๆด้านล่างนี้ครับ

วิธีแก้ปัญหาค้างหรือเด้งใน  PES 2013 BaL โดยการแก้ไขชื่อ EDIT.bin file ใน MY DOCUMENT > KONAMI > PES 2013 > save > EDIT.bin

PES 2013 edit.bin
rename your EDIT.bin to anything
แค่เปลี่ยนชื่อมันเป็นอะไรก็ได้ เช่น EDIT backup.bin แล้วเข้าเกมใหม่ เข้า BaL mode เลย แล้วโหลดเกม ก็จะเข้าไปเล่นได้ตามปรกติดแล้วครับ ไม่มีค้างหรือเด้งออกแน่นอนครับ


BaL no more crash
Become a Legend > load > play > enjoy no more crash
หลังจากนั้นแล้วคุณสามารถมาแก้ชื่อ file EDIT.bin กับเหมือนเดิมได้เลยครับ เล่นได้ไม่มีปัญหาอีกต่อไป ที่ต้องแก้ EDIT.bin กลับเหมือนเดิม เผื่อว่าคุณจะเล่นเกมใน mode อื่นๆ ซึ่ง patch ที่คุณได้ลงไว้ได้มีการแก้ ตัว EDIT.bin file ไว้ด้วย


Enjoy!


ขอให้สนุกกับ PES 2013, ใน ML and BaL mode นะครับ ทุกคน

ผมทำ บทความด้านบนเป็น file pdf ให้ ดาวโหลดกันได้ด้านบนนะครับ เพื่อเอาไว้ส่งให้เพื่อนๆดูด้วย

pes2013 BaL crash fixedThis is how to fix pes2013 BaL crash fix.PES 2013 BaL crash fixed
PES 2013 BaL crash fixed.
This is very simple, I have tried it and it works.

This way can work for any patch. PES 1.00, PES 2013 2.0 patch, PES 2013 2.2 patch. All patches have been tested by myself.

With BaL, or Become a Legend in PES 2013, many people facing problem of crashing during process to game news page.

What you have to do to fix this PES 2013 BaL crash problem is by rename the EDIT.bin file in MY DOCUMENT > KONAMI > PES 2013 > save > EDIT.bin

PES 2013 edit.bin
rename your EDIT.bin to anything

just rename it, you don't have to remove it just add EDIT backup.bin that all you need to do.

Then enter your BaL in PES 2013 normally, and you are done, game can still play with no more crash.
BaL no more crash
Become a Legend > load > play > enjoy no more crash

After that crash screen pass. You can then change name of EDIT backup.bin back to it name as EDIT.bin, so that you can still play other mode with your patch.

Enjoy!


Have fun with PES 2013, in ML and BaL mode

Blogspot How to: Add Adsense Below Post Titles

Just under your post title and before any content, where this will be at the spot, which most of user eye will snap on and get you the most chance to get a click.

Following below step to add adsense below post titles and you will love it:

Google Adsense is the most popular ad network on the planet. A lot of Blogger users also use it. It's an endless discussion where to place these ads on your blog for maximum exposure. The best ad places are around the header or above the posts or below the post titles. You can easily add adsense in your sidebar as a gadget. But Blogger doesn't allows us to directly place the ads below post titles. The ads below post titles have proven to be one of the most successful money making positions. So, what are you waiting for? Follow this tutorial to add your Adsense ads below post titles.


Please Note: I'm assuming that you're using the new Adsense interface.

Steps!

 1. Log in to your Google Adsense account by going to https://www.google.com/adsense/
 2. Go to My ads tab and open Ad units from the left side by expanding Content link.[View Screenshot for Help]
 3. Click new ad unit to create a new ad.[View Screenshot for Help]
 4. Select the size, type and color of your ad. For best results chose either 300x250 medium or 336x250 large rectangle.[View Screenshot for Help]
 5. Give your ad a remember-able name and ad a custom channel to track the ad performance. If you don't know anything about channels then leave that option.
 6. After filling required information, click save and get code button at the bottom of the page.[View Screenshot for Help]
 7. A pop-up window will appear with the ad code. Copy that code.[View Screenshot for Help]
 8. Before pasting the ad code in Blogger, we must make it compatible with Blogger format. So go to http://www.hacktrix.com/adsense-code-converter/ paste the ad code and convert it. You'll find the converted ad code in the bottom box there. Copy the converted ad code.
 9. Open your Blogger account and go to Design then Edit HTML tab and check Expand Widget Templates option.
 10. Press Ctrl + f & find <data:post.body/> you'll see some code like this:
 11.   <div class='post-body entry-content'>
  <data:post.body/>
  <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
  </div>
 12. Paste the converted ad code just before the above code. The result would look something like this:
 13. <script type="text/javascript"><!--
  google_ad_client = "ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxx";
  /* my ads */
  google_ad_slot = "xxxxxxxxxx";
  google_ad_width = 300;
  google_ad_height = 250;
  //-->
  </script>
  <script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
  </script>
  <div class='post-body entry-content'>
  <data:post.body/>
  <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
  </div>
 14. Click the PREVIEW button to see the result. Thought you might not see ads below post titles instantly because sometimes Adsense ads take some time to display.
 15. After that save your template by clicking the SAVE TEMPLATE button.

Tip: Make Ads Appear Only on Post Pages


Usually, users don't like to see too many ads on a single page. So, we can hide the ads under post titles on main page. These ads will appear only when users will click the post title and go to the post page. To do that follow the steps above but after step 8 you have the converted ad code. Ad some more code in that converted code so that it should look like this:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxx";
/* my ads */
google_ad_slot = "xxxxxxxxxx";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></b:if>

What I did here is that I've added an if condition to make the ads appear only on post pages. After that, follow the steps above to complete the tutorial.

good article from http://www.betatemplates.com


 Blogspot How to: Add Adsense Below Post Titles

Why below post title?
Because it is the position with the highest CTR (click-through rate).
 In other words the ad placed there will bring the most money.
According to the Adsense ads positioning guideline published by Google, the best performing Adsense ad position is above the primary content i.e. above the blog post. This is illustrated by the heat map on the right.
adsense placement spot
adsense placement
Placing an ad below post title (above post content) is a not at all difficult. All you have to do is create an ad unit on Google Adsense website, get the code and add it to the specified location in your blog template.

(You can’t use Blogger’s Inline Adsense or Adsense gadget because it doesn’t have the option to add an ad under post title).Here we go,

1. Preparing Adsense ad code

 1. Log in to Google Adsense (opens in  tab/window) to create a new ad unit.
 2. For best results choose wide ad size -either 300x250 Medium Rectangle or 336x250 Large Rectangle format. Make sure you assign a new ad channel to it for performance monitoring purposes.
 3. When the setup is complete, you will be given a code.
 4. Run the code through an HTML escape tool to escape special characters in the code. The ad won’t appear if you use the original unescaped ad code.
 5. Copy the escaped code.

2. Adding ad code to the template

 1. Go to Template > Edit HTML > Proceed (old interface: Dashboard > Design > Edit HTML).
 2. Tick the  Expand Widget Templates check box on top right of the HTML window.
 3. Look for the following line in your HTML code:
  <data:post.body/> 
 4. Paste the escaped ad code right above the line, like so:
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
   PLACE ESCAPED AD CODE HERE
  </b:if>

  the conditional tag in lines 1 and 3 will make the ad appear only on post pages. If you want the ad to appear on all pages, just remove the lines.
 5. Save and view your blog.

3. Monitor ad performance

Make sure you monitor the ad performance. Don’t automatically assume it succeeds in increasing CTR without seeing the actual results.
No two blogs are the same, what works on most blogs may or may not work on yours. If you don’t see positive changes, test again with different ad types, formats, colors and/or placements.
Enjoy!

good idea from http://www.bloggersentral.com

What is the best way to block Adult websites from my personal computer?

1-Check your Internet history files. This will tell you if your children are visiting any inappropriate sites. In your web browser, click on the history tab. It should open up as a sidebar. Once this happens, you can check to see what sites your children are visiting. Take note of any that you want to block.

2-Adjust your privacy settings. In most browsers, the privacy tab is located under Internet options (or options), which is located under the tools tab. Once in the website section, copy the sites that you want to block from the history page, and enter them into the block site space. You can block one site at a time this way. However, in order to block sites that your children have never visited before, you will need to take other steps.

3-Purchase a site-blocking software package. This will give you the additional security option of blocking any site that may have potentially harmful content from your children. Many of these programs not only block harmful sites, but also are used as a way to see exactly what your children are doing online or on the computer in general. Install the program and set the level of security you want. Usually these programs can be customized to fit your needs.

4-Check the software and your Internet history after your child uses the computer. If any inappropriate activity is going on, talk to your children about it in a calm manner. If you freak out, your child will try to hide things from you even more.

5-Place the computer in a well-used area where you can visually keep track of what the children are doing. If the computer is in the same room as you, your children are much less likely to do anything inappropriate. Limit Internet time as much as possible and set clear boundaries for appropriate use.


To block certain websites on your PC, here' s the trick:

Step 1: Click the Start button and select Run. Now copy and paste the following text in that Run box:
c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Choose “Notepad” to open it.

Step 2: Go to the last line of the file, hit the enter key and type in the following format:
127.0.0.1 xxxx.com
Eg: If you want to block facebook.com and myspace.com
127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 myspace.com

Step 3: Save the modified file

That’s it. None of the above sites can be visited on your computer.
One per line if you want to add more web sites.

In this way you can only block website one by one, if you want to block websites in large scale, you can use a professional web filter which will help you easily block websites by keywords or URL.
I have Aobo Filter running secretly on my PC. It is not only a web filter but also a program blocker. It can block games, applications from running on PC. Features include:

Block unwanted web sites by URL or keywords
Can’t be bypassed by web proxies
Password protected

It is hardly to block all these porn website.


If you are using internet at home where you have your own router. You will have to block it from your router, where there will be a section for you to control it.

But if you connect to other network, then it is hardly be done.

 What is the best way to block Adult websites from my personal computer?

How can you change the date format for calculation in Microsoft Excel?

Normally the date format will follow your computer system. Therefore if you would like to completely change the way it shows up, you will need to change the default of your computer date display.

If you use Windows 7, click on the time and date at the bottom right corner
> click on "change date and time setting" then
> click on "change date and time"
> click on "change calendar settings"
> now just change the way you would like it to be looked like.

Done

 How can you change the date format for calculation in Microsoft Excel?